25 år i Vesterålen

Kontroll og montasje
av
brannteknisk utstyr

Ring 969 17 376

Dørautomatikk

Adgangskontroll Nøkkelfri adgang med kortleser. Mulighet for tidsstyrt adgang mm. Loggføring av inn- og utpasseringer. Dørautomatikk Dørpumpe Panikkbeslag Alarm/Overvåking Brann og innbruddsalarm. …

Dokumentert sikkerhet

Siden 1995 har vi i Sikker.no levert tjenester innenfor kontroll og branndokumentasjon. Vi kan sørge for at ditt bygg har all nødvendig dokumentasjon og alle tiltak ivaretatt på en forskriftsmessig …

Regelverk

Vedlikehold av håndslokkere/brannslangetromler Kravene er beskrevet i Forskrift om brannforebyggende (Forebyggendeforskriften). Denne henviser til bruk av standardene NS 3910 og NS-EN 671-3. Eier …

Ledige lokaler

 

Vesterålen Eiendom

 

Ring 451 81 956