Vesterålens største leverandør av brann- og sikkerhetstjenester
E-post

post@sikker.no

Telefon

+47 96 91 73 76

Adresse

Osvollveien 21, 8406 Sortland

Krav til vedlikehold

Håndslokkere NS 3910

Vedlikeholdet av håndslokkere er inndelt i 3 nivåer.

EGENKONTROLL:

er eier/bruker sin egen kontroll av håndslokkeren. Den skal utføres minst 4 ganger i året.

KONTROLL:

Kontroll utføres av kompetent person og består av utvendig undersøkelse og kontroll av trykk. I noen tilfeller også kontroll av slokkemiddel og innvendig av beholder. Intervallet for boliger er hvert 5. år. For alle andre plasseringer er det årlig kontroll. Det skal utarbeides vedlikeholdsrapport på utført arbeid til dokumentasjon for eier/bruker. I tillegg skal det være en egen kontrolletikett på slokkeren som markerer tidspunkt for kontrollen og neste kontroll, samt hvem som har utført den.

SERVICE:

Service skal utføres av kompetent person kategori grønn.

Arbeidet består av en komplett overhaling av slokkeren. Dette innebærer tømming, refylling, innvendig kontroll, utskifting av pakninger mm. Intervallet for service er for skum-/vann-apparater hvert 5. år og alle andre hvert 10. år. Det skal utarbeides vedlikeholdsrapport fra servicen (ofte samme rapport som for kontroll). I tillegg skal det være egen serviceetikett og halsring mellom ventil og beholder.

Brannslangetromler NS 671-3

Vedlikeholdet av brannslangetromler er inndelt i 3 nivåer.

EGENKONTROLL:

er eier/bruker sin egen kontroll av brannslangetromlene. Den skal utføres minst 4 ganger i året.

KONTROLL:

Kontroll skal utføres av kompetent person. Under kontrollen skal det gjennomføres en funksjonstest av trommel og strålerør med vann. Kontrollen skal gjennomføres årlig. Det skal utarbeides vedlikeholdsrapport fra kontrollen til dokumentasjon for eier/bruker. I tillegg skal det brukes en kontrolletikett på skapet/trommelen som markerer tidspunktet for kontrollen og neste kontroll, samt hvem som har utført den.

PERIODISK KONTROLL/TRYKKPRØVING:

Trykkprøving skal utføres av kompetent person. Den innebærer at man i tillegg til årskontrollen trykktester slangen til høyeste driftstrykk. Intervallet for arbeidet er hvert 5. år. Det skal utarbeides vedlikeholdsrapport fra kontrollen til dokumentasjon for eier/bruker. I tillegg skal det brukes en kontrolletikett på skapet/trommelen som markerer tidspunktet for kontrollen og neste kontroll, samt hvem som har utført den.

Nødlys - desentralisert NEK 50172

For å opprettholde krav til kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger, skal eier sørge for at sikkerhetsinstallasjoner blir kontrollert og vedlikeholdt

For å opprettholde krav til kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger, skal eier sørge for at sikkerhetsinstallasjoner blir kontrollert og vedlikeholdt. Se § 5 Forskrift om brannforebygging. (FOB)

«All kontroll, ettersyn og vedlikehold skal dokumenteres». Kontroll, ettersyn og vedlikehold er klart definerte begreper som beskriver hva disse omhandler, hvem som kan utføre det som kreves og når det skal utføres.

KONTROLL:

Undersøke om installasjonen er i samsvar med kravdokumenter, prosjektering, ønsket funksjon, montasjeanvisninger, gjeldende brukstillatelse og tidligere påtalte feil som er rettet.

ETTERSYN:

Egenkontroll av installasjon i hht. leverandørens / produsentens anvisning.

VEDLIKEHOLD:

Reparasjoner, utskiftinger, utbedring av avvik / feil / mangler og service.