Vesterålens største leverandør av brann- og sikkerhetstjenester
E-post

post@sikker.no

Telefon

+47 96 91 73 76

Adresse

Osvollveien 21, 8406 Sortland

Regelverk

Vedlikehold av håndslokkere/brannslangetromler

Kravene er beskrevet i Forskrift om brannforebyggende (Forebyggendeforskriften). Denne henviser til bruk av standardene NS 3910 og NS-EN 671-3.

Eier skal sørge for at kvalifisert personell foretar jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold. Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/autorisasjon.

NS 3910:2015 Vedlikehold av håndslokkere

NS 3910 spesifiserer at det i BOLIG skal utføres kontroll hvert 5. år. Øvrig virksomhet (f.eks. næringsdrift, fellesarealer i borettslag, buss, bil med adr transport og gårdsbruk) skal ha årlig kontroll. Dette SKAL dokumenteres med kontrolletikett på slokkeren, som angir kontrollmåned og år, når neste kontroll skal være, reg. nr. på den som har utført kontrollen samt signatur.

Vedlikeholdsrapport

Det skal leveres skriftlig dokumentasjon på at kontroll er utført til eier av slokkeutstyret. Denne skal til Brannvern/HMS-perm. Privat er det ikke krav til skriftlig dokumentasjon, bortsett fra kontrolletiketten på slokkeren.

Serviceintervaller

  • Pulverslokkere: 10 års intervall.
  • Skum-/vannbaserte slokkere 5 års intervall.
  • CO2 slokkere: Skal trykkprøves hvert 10. år.

Dette skal dokumenteres ved serviceetikett på slokkeren, som sier når slokkeren har fått service, tidspunkt for neste service, reg. nr. på den personen som har gjort jobben og signatur. Som bevis på at slokkeren har vært i fra hverandre, skal den i tillegg utstyres med en halsring som sier når service er utført, og av hvem. Det er samme dokumentasjonskrav som for kontroll.

Service skal utføres av kompetent virksomhet (godkjent verksted).

NS-EN 671-3:2009 Vedlikehold av slangetromler

Brannslangetromler kontrolleres etter NS-EN 671-3 og har samme intervall som for slokkeutstyr, samt trykkprøving hvert 5. år. Kontroll- og serviceetikett skal festes på trommel.

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften gjelder for alle virksomheter og sier at egenkontroll skal utføres hvert kvartal. Under næring må det krysses av på eget skjema i brannvern/HMS-perm når egenkontroll er utført. Se register over de som er kompetente til å utføre vedlikehold i Rådets ordning www.rvb.no. Forebyggendeforskriften ligger på nettet, se www.lovdata.no. NS 3910 og 671-3 kjøpes fra Standard Online, se www.standard.no.

Vedlikeholdstabell for Håndslokkere

Type
håndslokker
Egen-
kontroll
Kontroll-
standardens tillegg B,
år
Kontroll-
standardens tillegg C
(+ eventuelt tillegg D),
år
   i bolig for øvrig 
 Vann, skum
og vannbasert
 Hvert
kvartal
 5 1 5
 Pulver
(trykkladet)
 Hvert
kvartal
5110
Pulver
(med patron)
Hvert
kvartal
5110
 CO2 Hvert
kvartal
5110

Ønsker du hjelp av oss?