Vesterålens største leverandør av brann- og sikkerhetstjenester
E-post

post@sikker.no

Telefon

+47 96 91 73 76

Adresse

Osvollveien 21, 8406 Sortland

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet sikker.no, og gjelder innsamling og bruk av personopplysninger i forbindelse med innsending av kontaktskjema

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn og, hva de brukes til og hvilke rettigheter du har

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn Kontaktskjema 

 

Vi samler inn følgende opplysninger i vårt kontaktskjemaet våre nettsider

  • Navn 
  • Bedrift 
  • Epost 
  • Telefon 

Grunnlaget for å samle inn opplysningene, er for å yte nødvendig kundebehandling og gi raskt svar pr. epost eller telefon. Bedriftens navn er kun nodvendig når du representerer en bedrift og henvendelsen gjelder denne. Selve meldingsteksten kan bli brukt, i anonymisert form, i forbindelse med kvalitetssikring av våre leveranser

Informasjonskapsler 

Vi bruker ingen informasjonskapsler i forbindelse med nettstedet sikker.no

Analyse 

Henvendelsen kan bli brukt til analyse av din eller bedriftens installasjon, utelukkende i forbindelse med kvalitetssikring. Personopplysninger blir ikke brukt i forbindelse med en eventuell analyse, kun opplysninger knyttet til vår leveranse av varer og/eller tjenester

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre kvaliteten kritiske branntekniske og tekniske installasjoner foretatt av oss

Hvem vi deler dine opplysninger med 

Vi deler ikke dine opplysninger med andre. Kun i de tilfeller der det er lovpålagt, vil vi levere ut opplysninger til rette myndighet, når det stilles krav om det

Hvor lenge vi oppbevarer opplysninger om deg 

Personopplysningene vil bli lagret ubestemt tid, knyttet til installasjonen det gjelder. Opplysningene lagres i vårt epostsystem, kryptert og passordbeskyttet hos Google. Lokalt er opplysningene passordbeskyttet, og kun tilgjengelige for databehandler

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nodvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre rask kommunikasjon ved kritiske forhold branntekniske og tekniske installasjoner foretatt av oss, også eldre installasjoner

Rettighetene dine når det gjelder opplysninger vi har om deg 

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en epost til post@sikker.no. Du har krav svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager

Dette er dine rettigheter overfor Sikker.no

  • Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
  • Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. I gitte situasjoner kan du be oss om å slette opplysninger om deg selv hos oss. I noen situasjoner kan du be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg

Vi håper du vil si i fra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger , kan du sende inn en klage til Datatilsynet