Dokumentert sikkerhet

Siden 1995 har vi i Sikker.no levert tjenester innenfor kontroll og branndokumentasjon. Vi kan sørge for at ditt bygg har all nødvendig dokumentasjon og alle tiltak ivaretatt på en forskriftsmessig korrekt måte.

does phenq work here, testogen review https://www.sportzfuel.com/testogen-review/

Vi ivaretar kundens HMS-krav til dokumentert vedlikehold:

  • Årlig kontroll og service på brannslokkeapparat
  • Årlig kontroll og service på brannslanger
  • Årlig service på brannalarmanlegg
  • Årlig kontroll, test og service på nødlys
  • Årlig kontroll og service på røykventilasjon / røykluker
  • Gjennomføringer / Branntettinger
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Risikovurdering
  • Brannvernopplæring / brannøvelser

Ønsker du hjelp av oss?

Ring 969 17 376