Dokumentert sikkerhet

Siden 1995 har vi i Sikker.no levert tjenester innenfor kontroll og branndokumentasjon. Vi kan sørge for at ditt bygg har all nødvendig dokumentasjon og alle tiltak ivaretatt på en forskriftsmessig korrekt måte.

Vi ivaretar kundens HMS-krav til dokumentert vedlikehold:

  • Årlig kontroll og service på brannslokkeapparat
  • Årlig kontroll og service på brannslanger
  • Årlig service på brannalarmanlegg
  • Årlig kontroll, test og service på nødlys
  • Årlig kontroll og service på røykventilasjon / røykluker
  • Gjennomføringer / Branntettinger
  • Brannteknisk dokumentasjon
  • Risikovurdering
  • Brannvernopplæring / brannøvelser

Ønsker du hjelp av oss?

Ring 969 17 376